Јавна набавка број 5/19 „Набавка услуга естрадних извођача Мериме Његомир и Гордане Лазаревић на манифестацији Дани Врања – 2019“

Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања [...]

Јавна набавка бр. 4/19

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о [...]