Јавна набавка број 5/19 „Набавка услуга естрадних извођача Мериме Његомир и Гордане Лазаревић на манифестацији Дани Врања – 2019“

Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања [...]